Rijenbemesting

Door de steeds strengere regelgeving van de overheid mag er steeds minder mest op het land. Daarom is het van groot belang om de mest die er op mag maximaal te benutten. Daar kunnen wij u mee van dienst zijn door rijenbemesting toe te passen op de volgende manier.

Stap 1:

Het zaaiklaar maken van uw perceel door te woelenpakken of te ploegen met vorenpakker.

Stap 2:

GPS gestuurd injecteren van de mest op 9 cm aan beide kanten van de zaairijen met bemester met verkruimelrol om weer een mooi zaaibed te krijgen.

Stap 3:

GPS gestuurd zaaien waardoor het zaad precies tussen de mest in gezaaid wordt.

Zie onderstaande tekening.

De voordelen hiervan zijn dat de wortels van het mais plantje beter alle mest kan opnemen. Bij volveldsbemesting zal er toch een gedeelte van de mest niet opgenomen worden. Dus bij rijenbemesting kun je met minder kuubs de zelfde opbrengst van je perceel halen, waardoor je weer meer kuubs te besteden heb voor je gras percelen.

Bel voor meer informatie.