Overige werkzaamheden

De volgende werkzaamheden kunnen wij ook voor u uitvoeren:

  • Slootkorven met onze mobiele of 6-tons rupskraan met 3 meter maaikorf.
  • Weiland bloten
  • Laden van mest met shovel met hoogkiepbak
  • Zoutstrooien
  • Perceelsonderhoud denk aan opsnoeien houtwallen, slootkanten uittrekken en nieuwe sloten graven.